Saturday, April 12, 2008

{ KELANTAN-KITA } PROGRAM BERTEMU PELANGAN JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN NEGERI KELANTAN

Dengan hormatnya Setiausaha Pesisir, Perintis dan persatuan-persatuan lain
yang mendaftar di bawah akta pertubuhan di daerah Tumpat semoga dapat
hadir.

Ke Program Bertemu Pelanggan yang diadakan oleh Jabatan Pendaftaran
Pertubuhan Negeri Kelantan.

.................................................................

JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN
NEGERI KELANTAN Tel. Am 09-7436886
Wisma Sukan, Jalan Telipot. Fax 09-743788 7
15150 Kota Bharu. Kelantan. Tel. Peng: 09-7439889
Surat Kami: PPP/KEL 1185/81(76)
Tarikh : April, 2008

Setiausaha
Persatuan Penulis Tumpat, Kelantan (PESISIR)
445, Belakang Balairaya Chabang Empat
16250 Tumpat
Kelantan

Tuan,

PROGRAM BERTEMU PELANGAN JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN NEGERI KELANTAN DI
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH TUMPAT, KELANTAN

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan mengadakan Program Bertemu
Pelanggan dengan semua pertubuhan di daerah Tumpat pada tarikh, masa dan
tempat seperti berikut :-

TARIKH : l7hb. April, 2008 (Khamis)
MASA : 2.00 ptg hingga 5.00 ptg
TEMPAT : Pejabat Belia dan Sukan Daerah Tumpat, Kelantan

3. Sehubungan dengan itu sukacita tuan/puan atau wakil tuan /puan dijemput
hadir ke program yang tersebut di atas. Bersama-sama ini disertakan
aturcara program berkenaan untuk panduan tuan/puan.

4. Diatas kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan, Jabatan ini
mengucapkan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

"BERSATU MENINGKATKAN KUALITI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"


Saya yang menurut perintah,


(ZAINABAH BT. MOHAMAD)
b.p Penolong Pendaftr P rtubuhan
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan
Negeri Kelantan

ATURCARA PROGRAM BERTEMU PELANGAN

PADA 17 APRIL, 2008
JAM 2.00 PETANG
TEMPAT : PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH TUMPAT
16200 TUMPAT, KELANTAN

AKT1VITI
a) Menjual borang-borang Pertubuhan 1, Pertubuhan 5, dan
Pertubuhan 6
b) Mengedarkan borang-borang Pertubuhan 9 dan Pertubuhan 10/ bA
c) Menerima dan menyemak permohonan barulpindaan undangundang dan penyata
tahunan
d) Menerima surat pennohonan carian
e) Memberi khidmat nasihat kepada Pertubuhan bermasalah bagi Berkaitan
Akta Pertubuhan 1966


------------------------------------

Bersama memperkasakan ICT di Kelantan
http://www.kokpasir.com

http://pusatsumber.kokpasir.comYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/join

(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:Kelantan-kita-digest@yahoogroups.com
mailto:Kelantan-kita-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Kelantan-kita-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:

http://docs.yahoo.com/info/terms/

No comments: