Friday, April 4, 2008

{ KELANTAN-KITA } Gambar-gambar Kembara Pantai Delta

Kembara Pulau Delta dan Kembara Pantai Delta Sungai Kelantan telah saya
sertai pada 30 Mac 2008 dan pada 3 dan 4 April 2008.

Gambar-gambar semasa kembara dijalankan boleh dilihat melalui pautan
berikut di bawah:


Gambar-gambar Kembara Pulau Delta 30 Mac.

http://kembarapulau08.kokpasir.com/


Gambar-gambar Kembara Pantai Delta Sungai Kelantan


http://kembarapantai.kokpasir.com/

Pusat Sumber Matlumat Desa Kok Pasir
http://pusatsumber.kokpasir.com

Ediramle Ismail,


------------------------------------

Bersama memperkasakan ICT di Kelantan
http://www.kokpasir.com

http://pusatsumber.kokpasir.comYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/join

(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:Kelantan-kita-digest@yahoogroups.com
mailto:Kelantan-kita-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Kelantan-kita-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:

http://docs.yahoo.com/info/terms/

No comments: