Wednesday, March 26, 2008

{ KELANTAN-KITA } Kaji Selidik Telecenter di PICTKP berjaya

Program Kaji Selidik Aktiviti dan Prasarana Telecenter yang diadakan di
Pusat ICT Kok Pasir & Pusat Sumber Maklumat Kok Pasir telah berjaya
dijalankan. Berbanyak terima kasih diucapkan terutamanya kepada sdr Wazam
kerana dapat hadir.

Kehadiran 2 penyelidik dari UUM tepat pada masa yang dijanjikan. Beberapa
cetusan telah saya sampaikan selain borang kuning dan borang merah yang
perlu dipenuhkan.

Sejumlah 22 borang kini dalam proses pengisian dan akan dihantar sesegera
mungkin.

Terima kasih kepada rakan-rakan yang meluangkan masa mengisi borang yang
agak banyak soalan disediakan . Soalan banyak berkisar kepada Pusat ICT.

Mengikut pengkaji selidik, pusat ICT Kok Pasir ditemui melalui internet
sebelum ambil keputusan untuk datang ke sini.

Saya percaya kalau satu masa nanti ada sumbangan dan bantuan oleh
pihak-pihak yang berkemampuan diberikan kepada PUsat ICT ini , Saya
bercadang untuk berusaha mempertingkatkan kemampuan masyarakat sekitar
dalam ICT. Beberapa program yang telah sekian lama tersimpan tentunya
boleh dilaksanakan.

Setakat ini saya telah bersedia untuk adakan kursus secara percuma untuk
seorang dua setiap sesi bertempat di sini.


Ediramle Ismail

------------------------------------

Bersama memperkasakan ICT di Kelantan
http://www.kokpasir.com

http://pusatsumber.kokpasir.comYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/join

(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:Kelantan-kita-digest@yahoogroups.com
mailto:Kelantan-kita-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Kelantan-kita-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:

http://docs.yahoo.com/info/terms/

No comments: