Saturday, June 7, 2008

{ KELANTAN-KITA } Egroup Kendalian Pusat Sumber Maklumat Kok Pasir

Untuk makluman rakan-rakan di egroups . Berikut ini saya pautkan egroups
yang didirikan dan dikendalikan oleh Pusat Sumber Maklumat Kok Pasir @
Pusat ICT Kok Pasir yang didirikan dari masa ke semasa dari tahun 1999
hingga 2008.

Tujuannya tidak lain melainkan untuk memanfaatkan sesiapa sahaja yang
berkaitan .

Egroup itu boleh dilihat melalui pautan di bawah:

http://www.kokpasir.com/egroupkendalian.html


Ediramle Ismail

------------------------------------

Bersama memperkasakan ICT di Kelantan
http://www.kokpasir.com

http://pusatsumber.kokpasir.comYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/join

(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:Kelantan-kita-digest@yahoogroups.com
mailto:Kelantan-kita-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Kelantan-kita-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:

http://docs.yahoo.com/info/terms/

No comments: