Thursday, May 29, 2008

{ KELANTAN-KITA } Perjumpaan ICT Berjaya

Sukacita dimaklumkan, perjumpaan ICT yang diadakan di Pusat ICT Kok Pasir
bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.10 tgh. telah berjaya dan mencapat
target penyertaan .

Perjumpaan dihadiri oleh

1. Mat Yush (Yushazizi Yusoff)
2. Ediramle Ismail
3. Ejoe
4. Arisham
5. Azmee (Changgong)
6. Ramo
7. Ramisa
8. Wan Zin

Perjumpaan membincangkan 3 perkara berhubung ICT di Kelantan.

1. Tahap penggunaan ICT dalam kalangan Masyarakat di Kelantan.
2. Kemudahan Akses internet di Kelantan.
3. Rumusan penggunaan ICT di Kelantan.

Memandangkan waktu terhad , banyak perkara lagi yang belum dapat
dibincangkan. Bagaimanapun perjumpaan ini boleh dianggap berjaya.

Beberapa rakan ICT lain juga berhasrat untuk hadir, tapi tidak dapat hadir
oleh beberapa urusan yang tidak dapat dielakkan.


Rumusan dan catatan perbincangan akan dihantar kemudian dan ianya boleh
dijadikan rujukan kepada semua masyarakat tentang sebahagian hal yang
berkaitan dengan ICT di Kelantan.


Ediramle Ismail
Melaporkan dari Pusat ICT Kok Pasir, Tumpat, Kelantan
jam 12.30 tgh 30 mei 2008

------------------------------------

Bersama memperkasakan ICT di Kelantan
http://www.kokpasir.com

http://pusatsumber.kokpasir.comYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:

http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/join

(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:Kelantan-kita-digest@yahoogroups.com
mailto:Kelantan-kita-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Kelantan-kita-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:

http://docs.yahoo.com/info/terms/

No comments: