Friday, May 30, 2008

{ IT-KELANTAN } Laporan dan rumusan perjumpaan ICT Kelantan 30 Mei

Berikut adalah dipautkan catatan perbincangan di Perjumpaan ICT yang
diadakan pada pagi Jumaat 30 Mei 2008 bertempat di Pusat ICT Kok Pasir,
Tumpat, Kelantan.

Catatan dan rumusan ini boleh di akses melalui pautan di bawah:

http://www.kokpasir.com/tahappenggunaanict.doc (format .Doc)

atau boleh melalui pautan

http://www.kokpasir.com/tahapict.html ( format .html)

Semoga bermanfaat.

Laporannya agak panjang sikit sebaiknya diprint dan dibaca dalam offline.

Ediramle Ismail
melaporkan dari Pusat ICT Kok Pasir, Tumpat, Kelantan.

__._,_.___
Egroup ini dikendalikan oleh http://pusatsumber.kokpasir.com  .
Tidak dibenarkan mengiklan.
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! Search

Find it now

Everything you

need in one place.

Yahoo! Groups

Everyday Wellness Zone

Check out featured

healthy living groups.

Moderator Central

An online resource

for moderators

of Yahoo! Groups.

.

__,_._,___

No comments: