Saturday, November 22, 2008

{ IT-KELANTAN } tanya access point

Kepada rakan-rakan sekelian,
Saya nak tanya berhubung access point adakah ada yang dapat meliputi
sekitar 1 kilometer atau sekurangnya 800 meter .

Mohon cadangan jenama , atau laman serta kedai yang boleh dirujuk
berhubung perkara ini

Terima kasih.

__._,_.___
Egroup ini dikendalikan oleh http://pusatsumber.kokpasir.com  .
Tidak dibenarkan mengiklan.
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! Search

Find it faster

with Yahoo!

shortcuts.

Y! Messenger

Instant hello

Chat over IM with

group members.

Featured Y! Groups

and category pages.

There is something

for everyone.

.

__,_._,___

No comments: