Thursday, August 28, 2008

{ KELANTAN-KITA } Malam Ambang Merdeka KRT KP

Dengan hormatnya dimaklumkan
KRT (Kawasan Rukun Tetangga) Mukim Kok Pasir akan mengadakan program
Malam Ambang Merdeka KRT Kok Pasir seperti berikut:


Pada: 30 Ogos 2008 (Sabtu Malam Ahad)
Bermula: 10.30 malam
Tempat: Kawasan Sekitar Bilik Gerakan GDW/KRT Kok Pasir.

Acara:
10.25 malam - Aluan pengerusi majlis , Zakaria Abdullah (SU KRTKP)
10.30 malam - Bacaan Doa oleh Ustaz Hamzah Mat Said (AJK KRT Kok Pasir)
10.35 malam - Deklamasi Sajak Kemerdekaan oleh Ediramle Ismail (Unit ICT)
10.45 malam - Pentomin / mono drama kemerdekaan oleh Ku Zaid Raja Muhamad
(AJK)
11.00 malam - Pengkisahan sejarah kemerdekaan oleh Tn Hj. Che Kasim
Husain (Pengerusi Warga Emas)
11.30 malam - Ucapan Pengerusi KRT Kok Pasir , Tn Hj Hanafee Hj Yusoff
11.59 malam - count down
12.00 malam - Penyuaraan merdeka
12.10 malam - program bakar ayam , ikan dan bersurai.

Pengelibatan semua AJK KRT Kok Pasir dan semua anggota Skim Rondaan
Sukarela (SRS) KRT Kok Pasir.


Ediramle Ismail
Pengerusi unit ICT KRT Kok Pasir

------------------------------------

Bengkel blog dan e-mel. 16 Ogos 08 (Sabtu)
Masa: 8.00 pgi
Tpat: Pej Penerangan Tumpat.
minat sms ke No Hp: 0129032948 atau e-mel edi@kokpasir.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Kelantan-kita/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:Kelantan-kita-digest@yahoogroups.com
mailto:Kelantan-kita-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Kelantan-kita-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

No comments: